Udgangspunktet for Bjarne Duncan har fra firmaet start, været ønsket om at være Danmarks højst respekterede produktionsvirksomhed. Denne ambition bygger på 3 grundlæggende værdier.

Kvalitet:

Vores produkt har en høj kvalitet. Høj kvalitet går igennem alle led i vores organisation både teknisk og menneskeligt. Høj kvalitet er udgangspunktet for alle vores beslutninger, handlinger samt forholdet til vores kunder.

Begejstring:

Begejstring starter med viljen samt troen på os selv. Begejstring afspejler sig i en stolthed over at være en del af Duncan Productions. Vi arbejder mod et fælles mål og tager ansvaret for vores handlinger.

Troværdighed

Troværdighed er ikke noget, man automatisk har. Troværdighed er noget vi arbejder hårdt for at opbygge og fastholde hver dag. Vi er åbne over for vores kunder. Og vi holder, hvad vi lover.

Værdierne vil også i fremtiden være grundlaget for alt, hvad vi foretager os.

 Morten Maleschyn